Имиграционни услуги

законна имиграция в България и ЕС

Предоставяме услуги по консултиране и правни съвети за имиграция на лица с висок доход или хора, които иначе отговарят на условията за включване в специфични засилени имиграционни схеми, регулирани от „Закон за чужденците в Република България“ и „Закон за българското гражданство„.


Дългосрочно пребиваване чрез квалифицирани бизнес дейности или покупка на недвижими имоти в България

Имиграцията в България има своите големи предимства – приятен мек климат, красиви морски брегове и живописни планини, четири отличителни сезона с безкрайни възможности както за слънчеви бани, така и за зимни спортове, богати културни традиции. Всичко това, съчетано с нисък корпоративен и личен данък (най-нисък в ЕС), политическа и финансова стабилност съгласно регламентите на ЕС, правят България една от най-желаните дестинации за преместване на частни лица от цял свят.

Докато за хората от ЕС практически няма административни пречки за трайно преместване в България, за тези извън Европейския съюз, трябва да се спазват редица правни процедури, за да бъдат спазени правилата и да бъде получен статут за пребиваване. Нашият екип има богат опит в областта на имиграционното право и предоставя пълни административни и правни услуги на клиенти, които желаят законно да се преместят в България. Две от най-често използваните варианти (макар и не единствени) са предвидени в „Закон за чужденците в Република България“.

Първият вариант, който дава възможност на кандидата да пребивава законно в България, е да извършва стопанска дейност в страната, като по този начин трябва да наема най-малко 10 български граждани. Този вариант е много полезен за предприемачи извън ЕС, които планират да разширят бизнеса си в България и в същото време ще се възползват от имиграцията в ЕС.

Вторият вариант, който предоставя на заявителя статут на законно пребиваващ, е покупката на недвижим имот (или имоти) в размер най-малко 307,000 евро. Този вариант се използва предимно от хора, които притежават необходимите средства за закупуване на имот за себе си, като по този начин могат да се преместят законно в България.


Постоянно пребиваване чрез финансови инвестиции

За тези, които желаят незабавно да се възползват от постоянното пребиваване в България, статут, който предоставя много повече възможности и значително усъвършенстван набор от правни възможности, съществуват и други програми, предвидени в българското законодателство. Тази, която е най-подходяща за частни лица с достатъчно средства за инвестиране, е посочена в чл. 25 от Закона за чужденците в Република България. Вариантът дава възможност на заявителя да получи статут на постоянно пребиваване в България, ако закупи акции (които се търгуват на Българска фондова борса), облигации, деривати и други специфични финансови инструменти, в размер на 512 000 евро. С изменението на закона от 2013 г. бе добавена още една уникална възможност, а именно инвестирането на посочената сума под управление в българската лицензирана кредитна институция (т.е. банка) за период от най-малко 5 години. Имайки предвид стабилността на българските кредитни институции под надзора както на българските, така и на европейските финансови регулатори, смятаме, че този вариант определено си заслужава да бъде разгледан.

Друг вариант, използван главно от мениджъри на големи корпорации, е инвестиция от поне 3 068 000 евро в търговско дружество, което не се търгува на Българската фондова борса.

Независимо от избраната опция, нашите юридически съветници ще насочват клиента през целия процес, като гарантират пълно законово съответствие и успешен резултат от заявлението за имиграция.


Българско (Европейско) гражданство

Крайната стъпка на имиграционния процес е натурализацията и получаването на български (ЕС) паспорт. Гражданството идва с набор от права и задължения. Безвизово (или виза при пристигане) пътуване до 145 страни по света, възможност давана от българския паспорт, вероятно е една от най-важните ценности за много чуждестранни лица. Освен това, да бъдеш гражданин на ЕС, предоставя много други ползи, като например достъп до консулска помощ от всички посолства на ЕС при определени обстоятелства и безплатно право на работа във всички страни от ЕС.

Разбира се, освен ако нямате български родители, процедурата за получаване на българско гражданство е сложна и струва време и пари. Като общо правило се изисква определен брой години законно пребиваване, както и цялостен езиков изпит, преди лицето да може да кандидатства за български паспорт.

За щастие, за онези, които разполагат с адекватни финансови ресурси, България предлага най-изгодната програма за натурализация сред всички страни от ЕС и вероятно най-благоприятната възможност за инвестиционно гражданство в света. Ние сме посветили специален уебсайт за онези, които са заинтересовани да станат граждани на ЕС в период малко повече от година. За повече подробности, моля, посетете как да станете български гражданин чрез опцията за ускорена натурализация.

Нашите имигрантски адвокати са добре подготвени и помагат на частните лица в постигането на тяхната нова цел. Моля свържете се с нас за лична среща, за да можем да обсъдим всички налични възможности в конкретната ситуация.