Инвестиции и съхранение на капитала


VIP услуги от VD&A

Големите капитали се натрупват трудно, но още по-трудно е да се съхранят. Да се инвестира във времена на нулеви лихви и постоянни „количествени улеснения“ (печатане на пари) от централните банки е по-трудно от всякога. Парите се стопяват от инфлацията, а безопасността и конфиденциалността на инвестициите е застрашена от многобройните стандарти за докладване.

Да се съхраняват пари на депозит вече не е изгодно. И тези, които притежават значителни средства, осъзнават това най-добре от всички.

Нашите VIP услуги са създадени за инвеститори с финансови активи от един милион Евро и повече. Ние предоставяме също така услуги на фирми и частни лица, чиито инвестиционни намерения са в унисон с нашите приоритетни проекти.

Нашите проекти