Наказателно право

и защо се нуждаете от добър адвокат в България

Наказателният закон регулира обществените отношения свързани с престъпността. Българският наказателен кодекс урежда социалното поведение в страната, посочва какво представлява престъпление и определя рамките на наказанията. Ние оказваме помощ на всички етапи на лица, които са били задържани или са били преследвани в България. За повече информация, моля посетете нашата специализирана страница – Наказателно правна защита.


Правна помощ при задържане от страна на полицейските органи в България

Полицейското задържане в чужда страна е истински кошмар и опит, който никой не би искал да има. За съжаление, това се случва през цялото време, навсякъде, а България не е изключение. Много неща могат да се объркат и да доведат до полицейски арест и дори преследване – пътнотранспортни произшествия, недеклариране на средства при гранични проверки, вътрешни инциденти. Тези примери вероятно са най-невинните и най-често срещаните събития, които принуждават много чужди граждани да се защитават в българските съдилища, след като бъдат освободени (евентуално) от полицейски арест.

Ако бъде задържан, човекът често е подложен на огромен стрес и действията му не винаги са логични или правилни от правна гледна точка. Има много случаи, когато развитието на ситуацията през първите часове на задържането е играло толкова важна роля в последните съдебни заседания, че всички по-нататъшни усилия на защитата са напълно подкопани. Ето защо е изключително важно задържаното лице да поиска незабавна правна помощ и представителство. Също така е изключително важно лицето да бъде освободено от задържане възможно най-скоро, което може да бъде осигурено най-добре чрез професионално правно представителство. Предварителното освобождаване от полицейския арест ще гарантира на подсъдимия по-добри възможности за изграждане на оптимална стратегия за защита и ще му помогне да се освободи от стреса да бъде задържан в необичайни условия.

Нашите адвокати са добре подготвени да реагират бързо в подобни екстремни ситуации. Независимо от времето, деня и местонахождението на полицейското управление, където лицето е задържано, ние ще осигурим професионален криминален адвокат, който ще действа в спешни случаи и ще осигури прилагането на най-доброто правно решение. Нашият адвокат ще подкрепи напълно клиента и ще гарантира, че той ще бъде освободен от задържане възможно най-скоро. Ние вярваме, че тази спешна услуга е абсолютно необходима за всички в подобна, неприятна ситуация и ние сме уверени, че нашите услуги могат да бъдат безценни.


Правна защита и представителство в съда по наказателни дела

През последните години наказателните дела в България са се увеличили. Това явление се дължи главно на сериозната решимост на властите да се борят с корупцията и организираната престъпност, но още по-важно от законодателните промени в българския наказателен кодекс, които разшириха обхвата на инкриминираните престъпления. По-рано съвършено законосъобразни действия, като например взаимоотношения между филиали с цел оптимизиране на данъците, представляват сега наказуемо престъпление. По същия начин, административни нарушения, като например неплащане на социално осигурителни вноски, също наскоро бяха криминализирани и сега се наказват със сериозни наказания. Противно на това, измененията, които декриминализират определени действия, като например неотдавнашното стесняване на обхвата на престъпленията във валута, прехвърлят Парламента много рядко. В съответствие с това, броят на запитванията, които получаваме сега за защита на частни лица по наказателни дела, се увеличи постоянно през последните години.

Професионалното правно представителство по наказателни дела е може би най-важният и съществен вид помощ, тъй като най-важната човешка стойност за подсъдимия – нейната свобода е заложена на карта. Ответникът е изправен пред цялата мощ и власт на държавната правна машина и само той и неговият законен представител трябва да защитят невинността му (да не се бърка с „презумпцията за невинност“ или „Тежестта на доказване е на този, който казва, а не на този, който отрича„). Вярваме, че сме в състояние да осигурим най-добрата правна защита срещу престъпленията в България. Внимателно следим развитието на законодателството и законите, които се приемат от Парламента, и непрекъснато се съобразяваме с особеностите на българската правна система.


Обжалване на решенията на българския наказателен съд

Понякога нещата може да са се объркали от самото начало и клиентът вече да е бил признат за виновен в съда. Ако случаят е такъв, няма нужда да се паникьосвате. Въпреки че съдебната присъда може да звучи наистина обезкуражаващо, в много случаи окончателният изход на процеса може да бъде напълно преразгледан пред по-висока съдебна инстанция или поне присъдата може да бъде сериозно омекотена. Вярваме, че законът трябва да бъде справедлив и ние защитаваме нашите клиенти максимално от закона. За щастие има достатъчно възможности за обжалване на съдебни решения в България. Ние никога не съветваме да промените законния представител между съдебните заседания или преди обжалването пред по-висшия съд и силно вярваме, че такова действие трябва да бъде взето само като крайна мярка. Има случаи обаче, когато такъв акт е жизненоважен за успешния изход на съдебното дело. Когато залозите за ответника са толкова високи и изложени на риск, в някои случаи следва да се разгледат всички варианти.

Нашите специалисти са в състояние да помагат на клиенти, които са се оказали в подобна неприятна ситуация. Понякога няма нужда да променяте настоящия си законен представител, но бихте могли да ни назначите да подкрепим нашите колеги и в много случаи просто да разберем по-добре позицията на клиента и да намерим по-подходяща стратегия за защита.