Инвестиции

Инвестирането в България – лесно

Ние предоставяме широка гама от консултантски и правни услуги на потенциални инвеститори в България, за да им дадем възможност да вземат информирано решение и да се защитят срещу всякакви правни усложнения. Нашите услуги са винаги адаптирани към конкретните обстоятелства на клиента.


Придобиване на предприятия и активи в България

След политическите промени в началото на 90-те години и превръщането на българската икономика в пазарна икономика се появиха много възможности за бизнес. В резултат на това чуждестранни инвеститори от цял свят са инвестирали в различни икономически сектори в страната. От частни инвеститори, които купуват къщи в провинцията и ваканционни домове на море, до многонационални корпорации, които са инвестирали в най-големите български предприятия – всички инвеститори първоначално бяха изправени пред правни предизвикателства в България. Нашите съветници и адвокати предоставиха своя опит, за да защитят законно интересите на инвеститора и да избегнат всякакви потенциални капани след покупката на активите в България.

Предоставяме услуги главно в два различни етапи. Често инвеститорът вече е идентифицирал актива, който иска да закупи, и се нуждае от солидна правна помощ, за да завърши сделката. Нашите услуги в този случай започват с доклада за надлежна проверка и преминават през подготовката на договора за продажба, като вземат предвид всички обстоятелства, данъчни последици и други правни въпроси. Нашата подкрепа не приключва в този момент – ние продължаваме да подкрепяме клиента в случай на проблеми, които могат да възникнат след приключване на сделката, за да защитим изцяло интересите на инвеститора. Другият случай, когато се изисква нашата намеса, е когато инвеститорът иска от нас да търсим и идентифицираме за него подходящ актив в определен сектор. В този случай ние предлагаме редица действия, за да открием най-добрата бизнес възможност. Естествено, ние следим сделката по нейната дължина и гарантираме безопасно и законосъобразно прехвърляне на активите на клиента.


Развитие на проекти за недвижими имоти

Инвестициите в развитието на недвижимите имоти се осъществяват главно чрез участие в мащабни проекти и в много случаи започва от първата фаза – проектирането и планирането. Този етап често е натоварен с огромни административни и правни пречки. Сложността на процедурите, които трябва да се следват, често е силен детергент за чуждестранния инвеститор. С нашата помощ обаче, тези процеси могат лесно да се рационализират и да се изпълнят всички необходими формалности и да се получат съответните разрешения и одобрения.

След това процесът на строителство продължава с управлението на проекта на строителните дейности, което е още един тест за инвеститора, тъй като той трябва да се занимава с всички подизпълнители – строителни инженери, архитекти и надзорници. Това създава допълнителни правни предизвикателства. Нашите опитни специалисти в тази област са в състояние да предоставят безценна правна помощ чрез изготвяне на всички строителни и други договори и документи, както и подготовка на необходимите формалности за издаване на окончателни нотариални актове за имота. Ние успешно се намесихме в различни проекти и прехвърлихме желанията и практиките на чуждестранните инвеститори в българския му проект, като по този начин постигнахме най-високите стандарти и законовото съответствие. Предварителната проверка, която изготвяме, е друга съществена част от всеки подобен проект и включва всички необходими проверки за тежести и наличието на законни разрешителни. Клиентът може да се възползва от нашия юридически опит и да се концентрира по-добре върху основните си бизнес дейности, като по този начин спестява време и пари.


Структуриране на сделки с недвижими имоти

От правна гледна точка, сделките с недвижими имоти са прехвърляне на правото на собственост. Тези сделки водят до значителни разходи и могат да доведат до различни данъчни последици както за купувача, така и за продавача. Част от разходите са законови и предсказуеми (могат да бъдат изчислени точно преди подписването на сделката). Прецизното структуриране на прехвърлянето на недвижими имоти е от съществено значение за предотвратяване на допълнителни непредвидени разходи, както и за свеждане до минимум на отрицателните данъчни последици за засегнатите страни. Това е винаги голямо предизвикателство за всеки чуждестранен инвеститор, който не е запознат с различните национални закони в България. Обикновено изборът на това как да се финализира сделката е или чрез закупуване на имота директно, или чрез поемане на акциите на търговското дружество, което притежава недвижимия имот. Като общо правило прехвърлянето се извършва пред българския нотариус.

В хода на нашата работа сме идентифицирали алтернативни начини за покупка на недвижими имоти, които можем да предложим на клиента и да се адаптираме към неговите лични финансови и данъчни обстоятелства. В някои случаи подобни договорености могат да предоставят съществена полза за клиента. В зависимост от вида на имота и нуждите на клиента, ние сме в състояние да препоръчаме най-подходящата структура на сделките с недвижими имоти, като по този начин обясним всички свързани рискове и ползи. Намирането на най-добрия баланс между тях е най-съществената част от планирането на сделките с недвижими имоти.