Categories
Имиграция Новини Право

КОЛКО Е ТРУДНО ДА ПОЛУЧИШ ПРАВО НА ПРЕБИВАВАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ?

ПЪРВО РЕШЕНИЕ, С КОЕТО БЪЛГАРСКИ СЪД ОТМЕНЯ ОТКАЗ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРАВО НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕБИВАВАНЕ

Petia Petrova from VD&A

По официални данни на Министерството на правосъдието общо 22 594 души са поискали българско гражданство миналата година, а 14 675 са получили одобрение на преписките си. Близо 8 хиляди преписки са върнати.

На фона на цялата информационна вълна във връзка с това колко е лесно да получиш българско гражданство, в работата ни ежемесечно се сблъскваме с противоположността ѝ.

Административните органи на Република България, често погазват правата на чуждестранни граждани, издавайки безмотивни откази за предоставяне на визи или различен вид пребиваване.

Немотивирани и незаконосъобразни откази

Предвид, че дружеството ни е специализирано в съдействие и предоставяне на консултантски услуги по миграционни въпроси, често с нас се свързват български граждани, чиито съпрузи – чуждестранни граждани, са възпрепятствани да влязат на територията на страната ни или са принудени да напуснат пределите ѝ, по повод административни актове. Последните, в повечето случаи са изцяло немотивирани и напълно незаконосъобразни.

Така издадени, административните актове накърняват едни от най-важните общочовешки права, признати и гарантирани от правото на Европейския съюз, а именно правото на семеен живот и правото на зачитане на висшия интерес на детето.

Накърнени права и на български граждани

Голяма част от тези актове накърняват не само интересите на чуждестранния гражданин, но и правата на българския гражданин. Последният буквално бива принуден от собствената си държава, чрез административните ѝ органи, да я напусне, ако реши да избере да бъде с любимия човек.

Ние вярваме, че трябва да се вземат мерки срещу подобен произвол, тъй като той няма място в една правова държава.

Европейските правни норми в помощ на нашите клиенти

В дейността си работим с водещи адвокати и юристи, които познават отлично европейската правна рамка. Те оказват пълно съдействие при подготовката на документите за кандидатстване по съответната процедура и при обжалване на евентуален отказ.

С оглед спецификата на всеки отделен казус, освен подготовка и съдействие във връзка с документите, необходими за самата процедура, често пращаме разяснения на административните органи във връзка със спазване на европейската правна рамка в областта на миграционното право, сезираме омбудсмана на Република България с цел съблюдаване на правата и интересите на гражданите, отправяме преюдициални запитвания пред Съда на Европейския съюз.

Спечелени знакови дела

Изключително горди сме с множеството ни успехи, които са плод на дългогодишни и задълбочени познания и опит в сферата на миграционното право.

Само в рамките на два последователни дни, клиенти на нашето дружество, представлявани от адв. Христо Василев (съдружник в Ситизеншип енд инвестмънтс ООД), спечелиха две дела с които съдилищата отменят откази по повод искане за виза тип Д и право на продължително пребиваване. Съдебните решения бяха постановени, съответно от Върховен административен съд и Административен съд – гр. Добрич.

Във връзка с горното, представяме за сведение двете съдебни решения, а именно: Решение № 5653 от 15.04.2019 г. на Върховен административен съд на Република България – Седмо отделение по адм. дело 12160/2018 г. и Решение № 159 на Административен съд – гр. Добрич по адм. дело 772 по описа на съда за 2018 г.

Първото от горепосочените решения затвърждава константната съдебна практика на съдилищата в Република България относно спазване на Европейското законодателство във връзка с нарушение на чл. 8, § втори от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи (КЗПЧОС).

Последното решение, постановено от Административен съд – гр. Добрич, е първото в съдебната практика на съдилищата в Република България. В решението си Съдът напълно споделя доводите, изложени в жалбата срещу процесния отказ и дава задължителни указания на административния орган за издаване на разрешение за пребиваване на чужденеца.

Надежди за хармонизиране на българската съдебна практика с нормите на ЕС

Надяваме се това да се окаже решение, което ще е повод за пораждане на задължителна практика за съдилищата в Република България по повод съблюдаване на едни от най-важните права на всеки човек.

Ситизеншип енд инвесмънтс ООД, посредством Адвокатска кантора Христо Василев предоставят услугата по правна помощ и съдействие при извършване на процедурата по кандидатстване за виза тип Д и при подаване заявление за предоставяне право на продължително пребиваване, както и обжалване на евентуален отказ. В случай, че се нуждаете от правен съвет или съдействие за осъществяване на процедурата, не се колебайте да се обърнете към нас.

Можете да отправяте запитванията си на имейл адрес: info@bglaw.eu или на телефон: 02/4260393 и наш адвокат ще се свърже с Вас.

Настоящото изложение има информационен и неизчерпателен характер и не представлява правна консултация.

Ситизеншип енд инвесмънтс ООД и Адвокатска кантора Христо Василев не носят отговорност, в случай че предприемете индивидуални действия, които не са съгласувани с адвокат.

3 replies on “КОЛКО Е ТРУДНО ДА ПОЛУЧИШ ПРАВО НА ПРЕБИВАВАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ?”

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *