Categories
Имиграция Право

Кога може да се наложи ПАМ – ‘връщане до страна на произход, страна на транзитно преминаване или трета страна’ на чужденец, който се намира на територията на Република България?

Петя Петрова VD&A

Поредна победа за адвокатите на VD&A и съдебно решение в защита на гражданските свободи – автор Петя Петрова – юрист

Според статистиката на МВР и Държавната агенция за бежанците 2851 души са ‘заловени’ у нас през 2018 г. без валидни паспорти и визи. През 2017 г. ‘заловените’ са били дори повече – 2989 души.

Европейското законодателство

Съгласно европейското законодателство ‘незаконен престой’ е всяко присъствие на територията на държава – членка на гражданин на трета страна, който не отговаря или е престанал да отговаря на условията за влизане в съответната държава – членка.

Ненарушаване на основни права според законодателството на ЕС

Според европейското законодателство обаче връщането на незаконно пребиваващ гражданин трябва да бъде направено хуманно, с отчитане основните права на гражданите и след като лицето, на което ще се наложи мярката бъде изслушано. Последното означава, че принудителна административна мярка (ПАМ) – ‘връщане до страна на произход, страна на транзитно преминаване или трета страна’ на чужденец не може да бъде налагана само на основание наличие на ‘незаконен престой’.

Незаконосъобразни административни актове

В дейността си често се сблъскваме с налагане на цитираната мярка от административните органи без необходимия обстоен анализ и при пълно незачитане на основни права. Последното води до постановяване на незаконосъобразни административни актове.

Прецедентно съдебно решение в полза на наш клиент

Преди по-малко от седмица беше обявено решение по повод казус на наш клиент, във връзка с наложена ПАМ ‘връщане до страна на произход, страна на транзитно преминаване или трета страна’ на чужденец. С него Административен съд – Добрич споделя напълно доводите ни, подробно описани в жалба срещу процесния ПАМ на чужденец и отменя административния акт. За сведение представяме Решение № 185 от 02.05.2019 г., по адм. дело 119/2019 г., по описа на АдмС – Добрич.

Надежди за по-добра синхронизация със законодателството на ЕС

Надяваме се това Решение да бъде повод на административните органи в Дирекция ‘Миграция’- град Добрич, при осъществяване на дейността си, да съблюдават, европейското законодателство.

Ситизеншип енд инвесмънтс ООД, посредством Адвокатска кантора Христо Василев предоставят услугата по правна помощ и съдействие при обжалване на наложена принудителна административна мярка ’връщане до страна на произход, страна на транзитно преминаване или трета страна’ на чужденец. В случай, че се нуждаете от правен съвет или съдействие за осъществяване на процедурата, не се колебайте да се обърнете към нас.

Ситизеншип енд инвесмънтс ООД, посредством Адвокатска кантора Христо Василев предоставят и услугата по правна помощ и съдействие при извършване на процедурата по кандидатстване за виза тип Д и при подаване заявление за предоставяне право на продължително пребиваване, както и обжалване на евентуален отказ.

Можете да отправяте запитванията си на имейл адрес: info@bglaw.eu или на телефон: 02/4260393 и наш адвокат ще се свърже с Вас.

Настоящото изложение има информационен и неизчерпателен характер и не представлява правна консултация.

Ситизеншип енд инвесмънтс ООД и Адвокатска кантора Христо Василев не носят отговорност, в случай че предприемете индивидуални действия, които не са съгласувани с адвокат.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *