Categories
Имиграция Право Услуги

Съдействие при узаконяване на престой в Република България

„Ситизеншип енд инвестмънтс“ ООД е Дружество, специализирано в предоставяне на консултантски услуги по миграционни въпроси. Основната дейност на Дружеството ни е свързана с узаконяване на престоя на чуждестранни граждани в Република България.

С каквo се сблъскваме в нашата практика?

В практика ни, често с нас се свързват български граждани, чиито съпрузи – чуждестранни граждани, са възпрепятствани да влязат на територията на страната ни или са принудени да напуснат пределите ѝ, по повод административни актове. Последните, в повечето случаи, са изцяло немотивирани и напълно незаконосъобразни.  Те обаче биха влезли в законна сила и не биха могли да бъдат атакувани ако не се предприемат бързи действия по тяхното обжалване пред компетентен орган.

В зависимост от вида на издадения административен акт той може да накърни различен вид от най-важните общочовешки права, признати и гарантирани от правото на Европейския съюз, а именно правото на семеен живот или правото на зачитане на висшия интерес на детето.

В повечето случаи голяма част от тези актове накърняват не само интересите на чуждестранния гражданин, но и правата на българския гражданин. Последният буквално бива принуден от собствената си държава, чрез административните ѝ органи, да я напусне, ако реши да избере да бъде с любимия човек.

Каква е нашата мисия и визия за решаване на проблемите, свързани с легализиране престоя на чуждестранен гражданин, член на българско семейство?

  • Безкомпромисност. Ние вярваме, че трябва да се вземат мерки срещу произвол, тъй като той няма място в една правова държава.
  • Компетентност. В дейността си работим с водещи адвокати и юристи, които познават отлично европейската правна рамка. Те оказват пълно съдействие при подготовката на документите за кандидатстване по съответната процедура и при обжалване на евентуален отказ.
  • Богат опит. В процеса на легализиране престоя на чуждестранния гражданин често се сблъскваме с незаконосъобразното поведение на административните органи, които, въпреки започването на процедура могат незаконосъобразно да наложат Принудителна административна мярка на чуждестранния гражданин. Последното действие винаги ще е незаконосъобразно ако чужденецът е член на семейство на български гражданин или има дете български гражданин.
  • Индивидуален подход. С оглед спецификата на всеки отделен казус, освен подготовка на необходимите документи, оказваме начина на сдобиване с тях (напр. за съдействие за сдобиване със свидетелство за съдимост), често пращаме и разяснения на административните органи във връзка със спазване на европейската правна рамка в областта на миграционното право, сезираме омбудсмана на Република България с цел съблюдаване на правата и интересите на гражданите, отправяме преюдициални запитвания пред Съда на Европейския съюз, отправяме жалби до Държавна агенция за закрила на детето (в случай на нарушение правото на детето да бъде отглеждано от родителите си, в страната, в която пребивава – например в случай на наложена Принудителна административна мярка на родител  „напускане пределите на страната“).

Изключително горди сме с множеството ни успехи, които са плод на дългогодишни и задълбочени познания и опит в сферата на миграционното право. В полза на наши клиенти са постановени редица решения, с които съдилищата отменят откази по повод искане за издаване на виза тип „Д“. След постановяване на решенията оказахме и цялостно съдействие на клиентите ни във връзка с изпълнението на мотивите от решаващите органи. В полза на наши клиенти са постановени и решения, с които съдилища отменят откази за предоставяне право на продължително пребиваване. Решенията, постановени от съдилищата по повод казуси на наши клиенти постепенно започват да се превръщат в константна практика във връзка с нарушение на чл. 8, § втори от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи (КЗПЧОС).

Надяваме се тези решения да са повод на административните органи да съблюдават едни от най-важните права на всеки човек. Дружеството ни е изразявало становището си и във връзка с обществено обсъждане на евентуални законови промени.

Вярваме, че преместването или невъзможността за влизане на едно лице от/в страната, в която живеят членовете на неговото семейство представлява намеса в правото на зачитане на неговия семеен живот, така както е гарантирано от Общностното право. Противопоставяме се на незаконосъобразните действия на органите, които предприемат такава намеса, тъй като се водим от Европейското законодателство и принципи и от собственото си усещане за справедливост, както и от виждането ни, че семейството е най-висша ценност.

„Ситизеншип енд инвесмънтс“ ООД, предоставя услугата по правна помощ и съдействие при извършване на процедурата по кандидатстване за виза тип „Д“ и при подаване заявление за предоставяне право на продължително/постоянно пребиваване, както и обжалване на евентуален отказ или наложена принудителна административна мярка. В случай, че се нуждаете от правен съвет или съдействие за осъществяване на процедурата, не се колебайте да се обърнете към нас.

Можете да отправяте запитванията си на имейл адрес: info@bglaw.eu или на телефон: 02/4260393 и наш адвокат ще се свърже с Вас.

Настоящото изложение има информационен и неизчерпателен характер и не представлява правна консултация.

„Ситизеншип енд инвесмънтс“ ООД не носят отговорност, в случай че предприемете индивидуални действия, които не са съгласувани с адвокат.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *