Categories
Данъци Новини Право Услуги

Данъци и данъчните производства в условие на извънредното положение

В динамичната и постоянно променяща се обстановка свързана с ограничаване разпространението на вируса COVID-19 и с оглед предприемане на най-подходящи мерки за опазване здравето на гражданите, държавните институции предприемат редица облекчителни мерки, в това число и свързани с данъци и данъчните производства.

За да бъде възможно преодоляването на затруднения при декларирането и плащането на данъци и осигурителни вноски, вследствие на въведените извънредни мерки, бяха приети промени, свързани с данъчно-осигурителните изисквания.

Корпоративен данък

На първо място, важно е да имаме предвид определените срокове за деклариране и заплащане на данъци и осигурителни вноски:

  • Удължава се срока за подаване на декларациите за облагане с корпоративни данъци по чл. 92 от ЗКПО до 30 юни 2020 г.;
  • Удължава се срока за внасяне на дължимия корпоративен данък по годишната декларация по чл. 93 от ЗКПО до 30 юни 2020 г.;

Авансов данък

Заради извънредното положение публичните изпълнители от НАП спират за запорират и издават за продан имущество на длъжници поради неплатени данъци, акцизи, осигуровки. Върху задълженията обаче ще се начислява лихва за срока на спирането. В този период публичният изпълнител няма да прави опити да събира суми от длъжника, но може да извършва действия за обезпечаването на вземанията.

Годишни данъчни декларации

Срокът за подаване на данъчни декларации от юридическите лица е удължен до 30 юни 2020 г.

Удължен е и срокът за подаване на годишните финансови отчети, консолидираните отчети и годишните доклади за дейността на дружествата, до 30 септември 2020 г. Срокът за декларациите, подавани от ЕТ се удължава до 30 юни 2020 г.

Данъчни срокове

От друга страна, по време на извънредното положение спират да текат давностните срокове, предвидени в нормативни актове, с изтичането на които се погасяват или прекратяват права или се пораждат задължения, гласи разпоредбата на чл. 3, т. 2 от Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

Законът обаче не отлага сроковете по административни производства. Важно е да се има предвид, че сроковете в рамките на висящо ревизионно производство, няма да спират!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *