На 13 март 2020 г. беше обявено извънредно положение в Република България, на основание чл. 84, т. 12 от Конституцията на Република България. Дни след обявяване на извънредното положение в страната ни на сайта на Министерство на външните работи (МВнР) официално беше обявена следната информация „Ситуацията на сухопътните границите на европейските страни се променя непрекъснато и драстично, което прави пътуването към или от България с всички видове транспорт невъзможно. Във връзка с превенциите срещу разпространението на коронавируса почти няма държава в Европа, която към този момент да не е въвела ограничителни мерки – затваряне на граници или на отделни ГКПП, засилване на граничния контрол, спиране на самолетни полети, затваряне на летища.“

Кои пътувания са най-рисковани в момента?

МВнР НЕ препоръчва да се осъществяват пътувания в момента. Все пак, на официалния си сайт обявява различни нива на риск за пътуванията в различни държави. Външно министерство е направило степенуване на нивата на риск на пътуванията в определени държави, към момента, като определя 5-о ниво като най-рисково. Нивата на риск към настоящия момент са въведени за най-рисковите държави, а към момента те са:

  • Ниво 5 – Китай, Иран.
  • Ниво 4 – Бангладеш, Индия, Малдиви, Непал, Шри Ланка, Испания, Италия, Северна Корея (КНДР), Република Корея, Обединено кралство.
  • Ниво 3 – Швейцария, Норвегия, Швеция, Нидерландия, Дания, Белгия, Австрия, Франция, Япония, Германия.

Организирани пътувания по време на пандемията от COVID-19

На национално ниво, Закона за туризма регулира договорите за туристически пакети. На Европейско ниво, последните се уредени с ДИРЕКТИВА (ЕС) 2015/2302 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 25 ноември 2015 година. Българският закон и цитираната директива предвиждат, че пътуващият има право да прекрати договора си за туристически пакет преди започването на изпълнението на туристическия пакет, без да заплаща никаква такса за прекратяване в случай на непреодолими и извънредни обстоятелства, настъпили или случващи се в мястото на дестинацията или в непосредствена близост до него, които засягат значително изпълнението на туристическия пакет или превоза на пътници до дестинацията.

Какво означава „непредотвратими и извънредни обстоятелства“ по смисъла на Закона за туризма?

Според чл. 3, т. 12 от Директива (ЕС) 2015/2302 на Европейския парламент и на Съвета „Непредотвратими и извънредни обстоятелства“ означава ситуация извън контрола на страната, която се позовава на тази ситуация, чиито последици не биха могли да бъдат избегнати дори при вземането на всички разумни мерки. Българският закон преповтаря тази дефиниция.

COVID-19 като непредотвратимо и извънредно обстоятелство

Както вече посочихме МВнР е дало предупреждение за въздържание от пътувания, поради риск от разрастване на пандемията. При тази ситуация е очевидно, че се затруднява изпълнението на туристическия пакет. Повишен е рискът за живота и здравето на пътуващите. Касае се за извънредна ситуация, която е извън контрола на страната. Нормата на чл. 89, ал. 5 ЗТ не изисква невъзможност да се предостави туристическата услуга или установена забрана за пътуване, а следва да е налице единствено значително затрудняване на изпълнение на туристическия пакет. Създалата се ситуация подлежи на конкретна преценка, но тази преценка принадлежи само на пътуващия и същият има право да избира дали при възникналата ситуация да пътува или да се откаже от пътуването, като нормата на чл. 89, ал. 5 ЗТ му дава право при отказ от пътуването да се освободи от задължението за неустойка.

Вашите права при неоснователно задържане на депозит от страна на туроператора

В случай, че туроператорът Ви, неоснователно задържи даден от Вас депозит, като неустойка за отказа Ви от пътуване, в условията на обявената пандемия, Моля, обърнете се към нас. В тези случаи ще окажем пълно съдействие, като първо можем да приканим туроператорът да върне депозита, в определен от нас срок. Ако това не се случи, преминаваме към съдебно производство. С осъдителния иск, който предявяваме, ще поискаме от съда да установи, че заплатеният от Вас депозит подлежи на връщане и да осъди туроператора на съответната сума, ведно с лихвата за забава. При уважаване на такъв иск Съдът ще Ви присъди и направените разноски и адвокатско възнаграждение в производството.

One reply on “Пътувания в условията на пандемия от COVID-19”

[…] Гражданството на ЕС поражда редица права. Тези права са изброени в членове 18 – 25 от Договора за функциониране на Европейския съюз. Едно от тези права е правото да се движат и да пребивават свободно на територията на съюза. Тъкмо това е и едно от ограничените права, за което можете да прочетете тук. […]

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *